Hello

Paano manood

Paano Manood sa 4 hakbang

1. Mag-instala ng mga NewTabTV palugit

2. Magbuhay ng TF24 player

2.1 – I-click ang “Mga pelikula”

2.2 – Magbuhay ng TF24 player

3. I-click ang “Player”

4. Masiyahan sa panonood ng mga 🙂