שלום

כיצד לצפות

כיצד לצפות 4 בשלבים

1. התקן תוסף NewTabTV

2. אפשר שחקן TF24

2.1 – לחץ “סרטים”

2.2 – אפשר שחקן TF24

3. לחץ על “שחקן”

4. נהנה לראות 🙂