Сайн байна уу

Хэрхэн үзэх нь

Хэрхэн үзэх 4 үе шатууд

1. NewTabTV өргөтгөл суулгах

2. TF24 тоглогч идэвхжүүлэх

2.1 – дээр дарна уу “Кино”

2.2 – TF24 тоглогч идэвхжүүлэх

3. дээр дарна уу “тоглогч”

4. үзэж сайхан өнгөрүүлээрэй 🙂