ஹலோ

பார்ப்பது எப்படி

எப்படிப் பார்ப்பது 4 நிலைகளில்

1. NewTabTV நீட்டிப்பை நிறுவவும்

2. TF24 பிளேயரை இயக்கு

2.1 – கிளிக் செய்யவும் “திரைப்படங்கள்”

2.2 – TF24 பிளேயரை இயக்கு

3. கிளிக் “ஆட்டக்காரர்”

4. பார்த்து மகிழுங்கள் 🙂