สวัสดี

วิธีการดู

วิธีการดู 4 ขั้นตอน

1. ติดตั้งส่วนขยาย NewTabTV

2. เปิดใช้งานผู้เล่น TF24

2.1 – คลิก “ภาพยนตร์”

2.2 – เปิดใช้งานผู้เล่น TF24

3. คลิกที่ “ผู้เล่น”

4. เพลิดเพลินกับการชม🙂